De ingediende klacht zal als volgt worden behandeld:

  1. De email wordt direct verzonden naar de manager WoerdenSport Zwembaden B.V.
  2. Je krijgt binnen 3 werkdagen een reactie op je klacht. Als een direct antwoord niet mogelijk is, ontvang je een email met de verwachte datum van het antwoord.
  3. Je klacht wordt tezamen met het antwoord ingebracht in ons verbeterregister. Indien de klacht aanleiding geeft tot veranderingen, word je daarvan op de hoogte gebracht.
  4. Als je vindt dat je klacht onvoldoende of niet naar tevredenheid is beantwoord, kun je contact opnemen met een bestuurslid van WoerdenSport (email: bestuur@woerdensport.nl).